Beheer en bestuur De Bombardon

Een lange traditie van gastvrijheid

Vele jaren was ´De Zaal´ een begrip in Heythuysen en de rest van Leudal. In 2003 is een volledig nieuw gebouw neergezet, welke de mogelijkheden biedt om te functioneren als cultureel centrum. In 2011 is de naam gewijzigd in "Cultuur Podium De Bombardon" en zijn de faciliteiten vernieuwd en de activiteiten verbreed. Er kwam een multifunctionele tribune met 300 comfortabele zitplaatsen die perfect aangepast kan worden aan de gewenste grootte, maar ook volledig ingeschoven kan worden. Bovendien is de grote zaal voorzien van airconditioning en uitgerust met moderne audio/visueel apparatuur. Met deze en andere aanpassingen is het mogelijk om jaarlijks meer theaterproducties te boeken, het verenigingsleven beter van dienst te zijn en gastheer te zijn voor andere evenementen.

Helaas heeft het Cultuurpodium in de eerste jaren niet zonder steun van de gemeente kunnen functioneren en mede door teruglopende subsidies, is de exploitatie van de Bombardon in mei 2015 geprivatiseerd. Hierbij is de exploitatie ondergebracht in een nieuwe BV, De Bombardon Stans BV.
Sinds januari 2023 is de exploitatie van de Bombardon in handen van Stephan Schmieder.

De Bombardon Stans BV huurt de gebouwen van de Stichting Cultuurpodium de Bombardon, het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Piet Jacobs
  • BD-lid: Maarten Peskens
  • Bestuurslid: Jos de Kunder
  • Bestuurslid: Peter Swinkels
  • Bestuurslid: Tonnie Horstermans 
  • Penningmeester : Vacature

Met de privatisering breekt er (weer) een nieuw tijdperk aan voor de Bombardon, waar het streven is de verenigingen van Heythuysen een mooie locatie te bieden, maar daarnaast commerciële activiteiten te ontwikkelen die zorgen voor financiële haalbaarheid.

 

Vertrouwenspersoon

In overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet heeft het bestuur van cultuurpodium / gemeenschapshuis De Bombardon samen met andere gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal een vertrouwenspersoon aangesteld: Leny Houben. De vertrouwenspersoon moet het voor medewerkers en vrijwilligers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te melden. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, schelden, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die na een melding gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager. Bijvoorbeeld, bij gesprekken met derden, bij bemiddeling, bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte. Meldingen en gesprekken worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld. Wil je in contact komen met de vertrouwen met onze vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar vertrouwenspersoonoogleudalatgmail.com (vertrouwenspersoonoogleudal[at]gmail[dot]com) 

Meer info? Neem contact met ons op!