GGD komt naar je toe tour voor 'n Prikkie 2022!

De Bombardon
t/m
GGD Boosterprik

Prikken zonder afspraak bij pop-up locaties
De komende weken kunt u in een tiental gemeenten een coronaprik halen. GGD Limburg-Noord opent tijdelijk, steeds voor één of twee dagen, regionale priklocaties. Wilt u een (eerste, tweede) coronaprik, booster- of herhaalprik (60+) halen? U kunt zonder afspraak binnenlopen bij deze locaties voor een prik of meer uitleg.

Tijdelijke locatie bij De Bombardon: geopend van 10.00 - 17.00 uur

Meer info? Neem contact met ons op!