Bridge Club Leudalkwartier

Bridge Club Leudalkwartier is opgericht op 29 september 1980. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van - en het deelnemen aan - wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Het doel van de vereniging, zal onder meer nagestreefd worden door:

  • Het houden van een of meerdere clubcompetities.
  • Het deelnemen aan bond- en districtscompetities en toernooien.
  • Het spelen tegen- en het leggen van contacten met andere verenigingen

Zo zijn er jaarlijks o.a. een Zomerdrive, een Heytser Kroegentocht en het Clubkampioenschap.

Voor meer informatie ga naar de website: BCLeudalkwartier

Bridge Club LeudalKwartier
Bij De Bombardon bent u in goed gezelschap