Herfstdrive Bridgeclub Leudalkwartier

De Bombardon
t/m
Bridgedrive Leudalkwartier

Wedstrijd + prijzen
Er wordt gespeeld in 2 zittingen van 24 spellen
• De eerste zitting wordt topintegraal gespeeld: prijzen voor de 1ste 2de en 3de plaats
• De tweede zitting wordt op sterkte ingedeeld (resultaat eerste zitting): prijzen per lijn voor de 1ste 2de en 3de plaats
Een systeemkaart is verplicht. Meesterpunten volgens gangbare NBB schaal
Inschrijfgeld
€ 35,00 per paar, inclusief lunch. Te voldoen op rek. NL 80 RBRB 0929369076 t.n.v. Bridgeclub Leudalkwartier Heythuysen. Let op: ander rekeningnummer!!
Bij betaling s.v.p. de namen van beide deelnemers te vermelden.
Lunch
  eigengemaakte soep
  2 broodjes ham / kaas /evt zoet
  kroket op brood
Aanmelden
Vóór 26 oktober a.s.
Liefst met bijgaand strookje of per e-mail evenementenatbcleudalkwartier.nl mevr. A. Sijben, Belenbroeklaan 18, 6093 BT, Heythuysen: tel 0475-493504.
Indien u NBB-lid bent, geef dan zeker uw NBB-nummer door!

Meer info? Neem contact met ons op!